Quy tắc phát âm đuôi -ed trong tiếng Anh chuẩn xác nhất

Động từ đuôi -ed trong tiếng Anh luôn tương đối khó để người dùng có thể phát âm chuẩn xác. Vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp 3 quy tắc phát âm đuôi -ed chuẩn xác nhất để chúng ta cùng ghi nhớ và luyện tập.

Quy tắc phát âm đuôi -ED trong tiếng Anh

Quy tắc 1: -ED đọc là /ɪd/ 

Một động từ tận cùng bằng /t/ hay /d/ thì -ed sẽ được đọc là /ɪd/. Vì một chữ đã tận cùng là ‘t’ và ‘d’ thì chúng ta không thể đọc là /t/ hoặc /d/ được. Bởi lẽ người nghe sẽ rất khó nhận biết. Hơn nữa khó có thể đọc 2 âm ‘t’ hoặc 2 âm ‘d’ kế bên nhau.

Visited /ˈvɪzɪtɪd/

Wanted /ˈwɒntɪd/

Decided /dɪˈsaɪdɪd /

Needed /ˈniːdɪd/

Quy tắc 2: -ED đọc là /t/

Nếu một từ kết thúc bằng một âm vô thanh, thì -ed sẽ được đọc theo cách vô thanh. Nghĩa là chúng ta sẽ đọc thành /t/. Cụ thể, những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ thì -ed sẽ được đọc là /t/.

Jumped /ʤʌmpt/

Washed / wɒʃt/

Looked /lʊkt/

Danced /dɑːnst/

Quy tắc 3: -ED đọc là /d/

Nếu một từ kết thúc bằng một âm hữu thanh, thì -ed sẽ được đọc theo cách hữu thanh. Nghĩa là những âm đuôi không thuộc quy tắc 1 và quy tắc 2 thì ta sẽ đọc là /d/.

Played /pleɪd/

Study /ˈstʌdɪd/

Lived /lɪvd/

Listened /ˈlɪsnd/

Các trường hợp ngoại lệ về phát âm đuôi -ED

Đuôi -ED trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/. Một số từ ngoại lệ như: aged, blessed, crooked, dogged, learned, naked, ragged, wicked, wretched.

Ví dụ: An aged man /ɪd/, A blessed nuisance /ɪd/, A dogged persistence /ɪd/,…

Trên đây là 3 quy tắc phát âm đuôi-ed trong tiếng Anh. Mình hy vọng thông tin này sẽ giúp các bạn không còn gặp khó khăn khi đọc các bài đọc tiếng anh nữa.

Hãy luyện tập thường xuyên nhé!

Luyện nghe và đọc hàng ngày với bộ truyện : One story a day tại kếnh youtube của Mam and sister

Địa chỉ kênh : https://www.youtube.com/channel/UCRX1cev1ZKyAIbNY8ihgt0w

Hãy giúp mình chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé !

Bài viết được đề xuất

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of