ONE STORY A DAY BOOK 3 FOR MARCH– LEVEL 1

Bộ truyện “One story a day” level 1 dành cho các bạn nhỏ mới bắt đầu luyện đọc. Bộ sách cực kỳ nổi tiếng điển hình theo phong cách rất đặc trưng của NXB Giáo dục DC Canada Mỗi ngày một truyện, mỗi tháng là …

Hãy giúp mình chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé !
One Story a day

ONE STORY A DAY BOOK 2 FOR FEBRUARY– LEVEL 1

Bộ truyện “One story a day” level 1 dành cho các bạn nhỏ mới bắt đầu luyện đọc. Bộ sách cực kỳ nổi tiếng điển hình theo phong cách rất đặc trưng của NXB Giáo dục DC Canada Mỗi ngày một truyện, mỗi tháng là …

Hãy giúp mình chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé !
One Story a day

ONE STORY A DAY – LEVEL 1 – BOOK 1

Bộ truyện “One story a day” level 1 dành cho các bạn nhỏ mới bắt đầu luyện đọc. Bộ sách cực kỳ nổi tiếng điển hình theo phong cách rất đặc trưng của NXB Giáo dục DC Canada Mỗi ngày một truyện, mỗi tháng là …

Hãy giúp mình chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé !

OXFORD DOLPHIN READERS – WONDERFUL WILD ANIMALS

Học tiếng anh qua truyện WONDERFUL WILD ANIMALS Wonderful wild animals là câu truyện thuộc level 3 trong bộ truyện Oxfork Dolphin Readers. Truyện dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi tiểu học từ 6- 10 tuổi. Câu truyện giới thiệu với các bạn nhỏ …

Hãy giúp mình chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé !